Verkkosivustot

Mainostoimisto Riiman avulla

Verkkosivustot yrityksille kaikkiin päätelaitteisiin

Verk­ko­si­vus­to­jen pe­rus­ta­mi­nen tai ole­mas­sa ole­vien net­ti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen alkaa hy­väs­tä suun­nit­te­lus­ta. Kar­toi­tam­me yh­des­sä asiak­kaan kans­sa ker­ty­neen datan, ny­ky­ti­lan, avainsanat ja uu­dis­tuk­sen ta­voit­teet. Suun­nit­te­lu läh­tee liik­keel­le tämän kartoituksen poh­jal­ta. Hyvä käy­tet­tä­vyyssuun­ni­tel­ma, jossa huo­mioi­daan tar­vit­ta­vat si­vu­poh­jat ja nii­den funk­tiot, no­peut­ta­a vi­su­aa­lis­ta suun­nit­te­lua ja pro­ses­sin ete­ne­mis­tä. Tär­ke­ää on, että verk­ko­si­vus­tot ovat tek­ni­sel­tä rat­kai­sul­taan tätä päi­vää ja toi­mi­vat res­pon­sii­vi­ses­ti kai­kil­la mo­bii­li­lait­teil­la.

Verkkokaupat

Harkittaessa verkkokaupan perustamista, on hyvä tutustua laajaan tarjontaan. Valinnassa kannattaa huomioida alustan luotettavuus, helppokäyttöisyys, maksuliikenne ja logistiikka. Vertailemalla eri toimittajien alustavaihtoehtoja, löydämme varmasti juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan verkkokauppa-alustan.

Huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu no­peut­taa aina verk­ko­kau­pan ra­ken­ta­mis­ta.  Me au­tam­me yri­tys­tä­si suun­nit­te­le­maan tuo­te­ryh­mät sekä op­ti­moi­maan si­säl­lön ja os­to­ka­na­van.  Kaut­tam­me saat WordPress WooCom­merce-verk­ko­kaup­pa-alus­tan, joka sopii hyvin käyt­tä­määm­me WordPress-jul­kai­su­ja­lus­taan. WooCommercen yh­tey­teen saa lii­tet­tyä hel­pos­ti suo­ma­lai­sia mak­su­ta­po­ja – myös las­kun ja pos­tien­na­kon.

Verkkosivut WordPress julkaisujärjestelmällä

Teemme nettisivut WordPress-julkaisujärjestelmällä. WordPress-julkaisujalustaa kehitetään jatkuvasti, jotta sen toimintavarmuus ja luotettavuus vastaa muuttuvia vaatimuksia. Sivuston valmistumisen jälkeen sen ylläpito on vaivatonta: luot uutta sisältöä, blogeja, tuot kuvia ja videoita. Voit itse päättää päivitätkö verkkosivustoasi itse vai haluatko antaa sen meidän tehtäväksi.

Seuranta haltuun – Google Analytics

Google Analyticsilla seuraat sivustosi tapahtumia ja tiedät ketkä käyvät sivuillasi, mitä verkkokaupan ostosuppiloissa tapahtuu ja mikä on verkkokauppasi arvo. Kerätyn datan perusteella voimme kehittää sivuston käytettävyyttä ja nostaa verkkokaupan liikevaihtoa esim. konversiotestauksen avulla. Jo prosentin tai kahden parannus konversioissa nostaa verkkokaupan liikevaihtoa mukavasti.

Kuusi hyvää syytä valita Mainostoimisto Riima verkkosivuston toteuttajaksi

Pyydä tarjous

Verkkosivustot

Täytä tiedot niin olemme teihin yhteyksissä

Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen mukaiset käyttöehdot.
Lähetä Whatsapp
Tarvitsetko apua?
Hei, miten voin auttaa? Ota yhteyttä tai laita viestiä!