Riima Software – Räätälöidyt ohjelmistoratkaisut

Tehostamme yrityksesi toimintaa

Yrityksen perusrutiinit vievät yllättävän paljon resursseja. Esim. tilaus-toimitusprosessin digitalisointi vapauttaa henkilöresursseja kustannustehokkaampaan työhön. Läpikäymme yrityksesi järjestelmät ja ehdotamme yrityksesi toimintoihin optimaalista ratkaisua. Tarvittaessa toteutamme ohjelmistoratkaisun eri järjestelmien välille.

 • Järjestelmien yhdistäminen
 • Toimintojen automatisointi
 • Ohjelmistot tarpeen mukaan

 

Teollinen internet

Riiman palveluihin kuuluu vahvasti teollisen internetin lähes rajattomat mahdollisuudet. Koneista ja laitteista saatavien toimintatietojen avulla tuottavuutta voidaan kehittää tehokkaammaksi. Riima räätälöi yrityksellesi täydellisesti istuvat ohjelmistoratkaisut.

 • Toiminnan tehostaminen
 • Koneiden ja laitteiden tuottaman datan kerääminen
 • Reaaliaikainen tieto tuotannosta
 • Etäohjaus ja seuranta
 • Analytiikka ja raportit

Klikkaa ja tutustu lisää!

HitScan koneiden ja laitteiden langaton käyttöaikaseuranta


HitScan käyttöaikaseuranta tuo uuden ulottuvuuden tuotannon tehostamiseen ja koko yrityksen henkilöstön motivointiin.

Tuotannon laitteiden käyttöasteesta on työntekijöillä ja työnjohdolla yleensä jonkinlainen käsitys, muttei tarkempaa tietoa. Lähdettäessä tehostamaan tuotantoa on tärkeää mitata laitteiden todellinen käyttöaste. Kun havaitaan, miten koneita käytetään ja mihin aika kuluu, löydetään yleensä myös parannuskohteita. Kun koneiden käyttöastetta saadaan parannettua, voidaan tuotantoa kasvattaa ilman uusia konehankintoja. Pelkkä laitteiden mittaus ei vielä kuitenkaan riitä, vaan tieto on visualisoitava helposti ymmärrettävään ja analysoitavaan muotoon.

Käyttöaikaseurannan hyödyt saadaan parhaiten käyttöön kertomalla henkilöstölle seurannan merkitys. Jokainen haluaa karsia työstään turhia työvaiheita ja HitScanin avulla ongelmakohteet löytyvät nopeasti. Eri tyypisessä työssä samankin koneen käyttöaste voi olla erilainen, mutta tärkeämpää on verrata samantyyppisiä töitä keskenään, sillä työhön käytetty aika ja koneen käyttöaste kertovat työnjohdolle myös tehdyn työn kustannuksista.

Yrityksen prosessit kehittyvät tehokkaasti, kun koko henkilöstö tekee parhaansa käyttöaikasuhteen parantamiseksi. Käyttöaikasuhteen parantamiseen voivat vaikuttaa:

 • Myynti
 • Hankinta
 • Kuormitus
 • Työnjohto
 • Logistiikka
 • Henkilöstö
 • Asiakkaat

HitScan ohjemisto

Järjestelmä koostuu itsenäisistä osista, joita ovat tietokanta, datan vastaanotto ja analysointi, sekä datan visualisointi.
HitScan koneiden ja laitteiden käyttöaikaseuranta seuraa nimensä mukaisesti määriteltyjen koneiden ja laitteiden käyttöastetta digitaaliseen tilatietoon perustuen, reaaliaikaisesti ja langattomasti.

Pilvipalveluna toteutettu HitScan -ohjelmisto mahdollistaa käyttöaikojen seurannan ja analysoinnin Internet-selaimen avulla paikasta riippumattomasti sekä käyttäjäkohtaisten tunnusten avulla myös turvallisesti. Työnjohdon lisäksi visualisoitu reaaliaikainen tieto voidaan esittää myös työntekijöille info-näyttöjen avulla.

ScanBox tiedonkeruuyksikkö

ScanBox tiedonkeruuyksikkö asennetaan seurattavaan koneeseen/laitteeseen, josta käyttöaikatieto lähetetään salatun langattoman lähiverkon kautta. Langattoman verkon avulla vältytään tiedonsiirtokaapeleiden asennukselta tehdashalliin. Tarvittaessa tiedonsiirto voidaan toteuttaa myös kaapelilla, jonka kautta seurattavasta laitteesta voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa myös virransyöttö.

Lisätietoja ja demo-tunnukset

Juha Lemponen 050 446 0030 tai juha.lemponen@riima.fi