Hakukoneoptimointi

Hakukone-optimointi

Mainostoimisto Riiman avulla

Hakukoneoptimoinnilla hakutulosten kärkeen

Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO = Search en­gi­ne op­ti­miza­tion) pa­ran­taa verk­ko­si­vus­to­jen nä­ky­vyyt­tä luon­nol­li­sis­sa ha­ku­tu­lok­sis­sa. Ha­ku­ko­nei­den etusi­vun pai­kois­ta käy­dään kovaa kil­pai­lua, sillä kai­kil­le kel­paa il­mai­nen mai­nos­ti­la heti mak­set­tu­jen mai­nos­ten ala­puo­lel­la. On tär­ke­ää, että si­vus­to­si nousee ha­ku­tu­lok­sis­sa mah­dol­li­sim­man kor­keal­le eri ha­kusa­noil­la ja eri koh­de­ryh­miä pu­hut­te­le­vil­la si­säl­löil­lä. Si­vus­to­jen si­joi­tuk­set vaih­te­le­vat hy­vin­kin pal­jon – toi­mia­las­ta riippuen. On tär­ke­ää, että op­ti­moin­ti on jat­ku­vaa eikä jää yh­teen ker­taan. Me seu­raam­me ja ra­por­toim­me kuu­kausita­sol­la va­lit­tu­jen ha­kusa­no­je­si ke­hi­tys­tä, ja näin tie­dät itse, miten te­ke­mämme työ vai­kut­taa si­vus­to­si nä­ky­vyy­teen. 

Hakusanatutkimus auttaa suunnittelussa ja optimoinnissa

Hakusanatutkimus tai avainsana-analyysi on hyvä tehdä sivustosuunnittelun yhteydessä, jotta sivuston laajuus tulee esille ja sivupohjien funktiot määriteltyä. Hyvässä suunnittelussa hakusanat ovat sisällöntuotannon kulmakiviä. Ei ole yhdentekevää missä kohtaa ja minkä kokoisia otsikot ovat tai miten metakuvaukset on kirjoitettu. Sisällön tulee olla laadukasta, relevanttia ja oikealla tavalla hakusanoja tukevaa. Sivuston linkityksellä tuetaan käytettävyyttä ja syventävien asioiden löytymistä.

Hakukoneen tekninen optimointi

Sivuston nopeudella on vaikutusta myös yrityksen liikevaihtoon. Mikäli sivuston lataaminen kestää yli 7 sekuntia, käytettävyyskokemus huononee ja vierailija saattaa poistua sivuilta ennenaikaisesti ja jättää esim. verkkokaupan ostoprosessin kesken. Kaikista Googlella tehtävistä hauista yli 70 % tehdään jo mobiililaiteilla. Sen vuoksi on tärkeää, että tekniset toteutukset tukevat erityisesti mobiililaitteita. Voit tilata meiltä myös teknisen auditoinnin. Auditoinnin jälkeen raportoimme mitä muutoksia sivusto vaatii ja annamme toimenpidesuosituksia sivuston parantamiseksi.

Pyydä tarjous

Hakukoneoptimointi – SEO

Täytä tiedot niin olemme teihin yhteyksissä

Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen mukaiset käyttöehdot.
Lähetä Whatsapp
Tarvitsetko apua?
Hei, miten voin auttaa? Ota yhteyttä tai laita viestiä!