Blogi

Mainostoimisto Riiman avulla

Mikä ihmeen saavutettavuusdirektiivi?

Julkishallinnon verkkosivuille pakolliseksi tullut saavutettavuusdirektiivi puhuttaa. Mistä tässä oikein on kyse?

Saavutettavuusdirektiivi pähkinänkuoressa:
• Selkeä käyttöliittymä
Verkkosivuston tulee olla helppokäyttöinen, navigointi sivulla selkeää sekä pääsisältö helposti löydettävissä.

• Ymmärrettävä sisältö
Kieli on yleiskieltä, teksti jäsennelty helposti luettavaksi. Tärkeimmät asiat löytyvät alusta. Sisältö tulee tarjota huomioiden kohderyhmän näkökulma ja eri muodoissa esim. äänitteinä, videona tai grafiikkana.

• Teknisesti virheetön toteutus
Toteutus on tehty WCAG-standardia noudattaen, Html-koodi on virheetöntä ja loogista. Sivuston on oltava teknisesti saavutettavissa ja toimii avustavilla teknologioilla ja näppäimistön kautta.

Saavutettavuusdirektiivi tuo verkkosivut tasavertaisiksi kaikille niitä käyttäville. Sama informaatio tulee olla saatavilla kaikille, riippumatta siitä onko henkilöllä toimintorajoitteita tai ominaisuuksia, jotka vaikeuttavat sivustojen selaamista, kuten esimerkiksi iästä, näkö- tai kuulokyvystä tai vammoista johtuvia syitä. Saavutettavuus on jollain tasolla aina verkkosivustoilla toivottu ominaisuus, mutta tämän asetuksen myötä julkishallinnolle se tuli pakolliseksi viime syksynä.

Maailmanlaajuisesti jopa 15% ihmisistä ei pysty käyttämään verkkopalveluita, koska niitä ei ole rakennettu kaikkien saataville.

Riimassa asiaan on perehdytty käymällä läpi saavutettavuusdirektiivi ja sen asettamat vaatimukset ja tavoitteet käytettävyys- ja visuaalisten
suunnittelijoiden, sekä web-kehittäjän kanssa erilaisten dokumentaatioiden kautta. Edessä on lisäksi vielä koulutuksia asiaan liittyen. Myös palaute tekemistämme projekteista on tässäkin asiassa kultaa kalliimpaa, sitä kautta pystymme parhaiten kehittämään tekemistämme.

Verkkosivustoprojekteissa on aina paljon yksityiskohtia ja tavoitteita,
jotka tulee huomioida. Saavutettavuus on yksi merkittävä tekijä ja vaikuttaa osaltaan paljon niin visuaalisiin ratkaisuihin, tekniseen toteutukseen kuin sisällöntuotantoonkin. Mikäli saavutettavuus on tärkeä tavoite, on sivustoa lähdettävä rakentamaan saavutettavuus edellä ja vasta sitten katsoa muiden ratkaisujen soveltuvuutta.

Koska saavutettavuusdirektiivi on pakollinen vasta julkishallinnon
sivustoille, voivat muut yritykset lähteä työstämään saavutettavuutta vielä pienin askelin. Näitä askelia saadaan aikaan tekemällä sivustoihin pieniä visuaalisia ja sisällöllisiä muutoksia. Usein parhaaseen lopputulokseen päästään kuitenkin, kun kokonaisuutta ajatellaan alusta lähtien ja koko sivusto suunnitellaan siten, että käytettävyys, visuaalisuus, tekniikka ja sisältö vastaavat saavutettavuusdirektiivin ohjeistusta. Tietysti sivua muokatessa tai uudistettaessa pitää aina huomioida myös muut sivustolle asetetut tavoitteet.

Millaisia asioita saatavuusdirektiivi sitten tuo mukanaan? Ongelmat ja
puutteet, joihin direktiivi tuo korjauksia koskevat esim. verkkosivustojen
värien kontrasteja tai pientä kirjoitusta. Nämä ovat haastavia näkövammaiselle ja teksti jää usein epäselväksi. Jos puolestaan lukeminen ja luetun ymmärtäminen tuottavat vaikeuksia, tulee sivustolla olla kuuntelumahdollisuus.
Tämä tarkoittaa, että koko sivuston tekstisisältö pitää olla myös
kuunneltavissa. Tekstisisällön itsessään tulee olla selkeää ja yksinkertaista. Myös toisinpäin kääntäen, audivisuaalisen sisällön (kuva/ääni/video) tulee olla saatavilla niin ikään tekstimuodossa, jotta kuulovammainen pystyy saamaan saman informaation. Sivuston tulee olla käytettävissä myös muilla laitteilla kuin hiirellä, esim. näppäimistöllä tai muilla avustavilla laitteilla. Saavutettavuuteen liittyy useita erilaisia vaikuttamistapoja.

Saavutettavuus on ominaisuus, jota tulisi tavoitella jollain tasolla kaikilla uusilla verkkosivuilla.

Verkkosivustojen hyvä saavutettavuus vaatii oman kohderyhmän käyttäjätarpeiden tunnistamista ja huomioimista. Toimenpiteet itsessään harvoin ovat kovin haastavia, mutta tuovat parhaimmillaan sivustollesi joukon uusia tyytyväisiä käyttäjiä!

Me Riimalla olemme perehtyneet aiheeseen puolestasi, ja jos asia on ajankohtainen tai muuten kiinnostava, pureudumme yrityksesi tarpeisiin mielellämme kanssasi!

Jaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Emmi Vahtera

Kirjoittanut

Emmi Vahtera

Julkaistu

Lähetä Whatsapp
Tarvitsetko apua?
Hei, miten voin auttaa? Ota yhteyttä tai laita viestiä!