Näy, löydy ja vaikuta

Mainostoimisto Riima

Markkinointiviestinnän moniosaaja ja arvokumppani

Mai­nos­toi­mis­to Rii­mas­sa par­haat tu­lok­set syn­ty­vät hy­väs­tä stra­te­gias­ta, huo­lel­li­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, luo­vis­ta rat­kai­suis­ta ja ana­lyyt­ti­ses­ta ot­tees­ta. Kohtaamme asiak­kaam­me hei­dän omas­sa ym­pä­ris­tös­sään, kai­kis­sa vies­tin­nän ka­na­vis­sa. Am­mat­ti­tai­toi­sil­la osaa­jil­lam­me on pitkä ko­ke­mus alal­ta, mo­ni­puo­li­nen lii­ke-elä­män tun­te­mus sekä in­nos­tu­nut, mo­ti­voi­tu­nut ja yrit­tä­jä­hen­ki­nen ote te­ke­mään­sä työ­hön. 

Näin toimii Riiman palvelukonsepti

Pu­reu­dum­me pal­ve­lu­kon­sep­tis­sam­me sy­vem­mäl­le lii­ke­toi­min­taa­si ja haas­tei­sii­si ja ana­ly­soim­me jo saa­vu­tet­tu­ja tu­lok­sia. Käy­täm­me saa­tua dataa hy­väk­si luo­dak­sem­me ja op­ti­moi­dak­sem­me yhä toi­mi­vam­pia kam­pan­joi­ta, mai­nok­sia, verk­ko­si­vu­ja ja verk­ko­kaup­po­ja. Mai­nos­toi­mis­to Riima toi­mii suo­ra­vii­vai­ses­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti – tuot­taen jo­kai­sel­le asiak­kaal­le par­haan mah­dol­li­sen tu­lok­sen ja li­sä­ar­von. 

Keitä me olemme?

Tehokas ja palveluhenkinen joukko markkinoinnin ammattilaisia valmiina tarjoamaan osaamisensa yrityksesi käyttöön.

Asiakascase:
PP-Tuote Oy

Eteläpohjalaisella ennakkoluulottomuudella yli 20 vuotta menestyksekkäästi toiminut PP-Tuote Oy on metallialan moniosaaja. Sen tuotevalikoimassa ovat tarjolla rinta rinnan niin leijuvat kirjahyllyt ja takkasarjat kuin julkisivujen reikälevyt, liikuteltavat työpisteet ja postilaatikot.

PP-Tuote Oy - Design by RIIMA

Asiakascase:
J. Rinta-Jouppi Oy

J. Rinta-Jouppi Oy on perinteikäs, vahva pohjalainen yritys, jonka autokaupan juuret saivat alkunsa jo 1950-luvulla. Nykyään J. Rinta-Jouppi Oy kuuluu Suomen suurimpiin yksityisiin autokauppaketjuihin ja toimii yhdeksällä paikkakunnalla 13 liikkeen voimin.

Previous
Next